Нашият екип

Д-р Константин Думанов

Д-р Константин Думанов

Управител

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №92
тел: 0888 983 483 тел: (032) 263-263 email: dentacon@yahoo.com
Д-р Жанет Думанова

Д-р Жанет Думанова

HR

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №92
тел: 0888 358 266 тел: (032) 263-263 email: dentacon@yahoo.com
Никола Думанов

Никола Думанов

Project Manager

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №92
тел: (032) 263-263 email: dentacon@yahoo.com
Мая Тимофеева

Мая Тимофеева

Организатор търговска дейност

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №92
тел: 0884 599 500 тел: (032) 263-263 email: dentacon@dentaconbg.com
Д-р Мария Тихолова, дм

Д-р Мария Тихолова, дм

HR

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №92
тел: 0884 550 300 тел: (032) 263-263 email: dentacon@dentaconbg.com
Димитрина Гълъбова

Димитрина Гълъбова

Отдел продажби и обслужване на клиенти - гр. Пловдив

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №92
тел: 0884 599 500 тел: (032) 263-263 email: dentacon@dentaconbg.com
Рангел Проданов

Рангел Проданов

Компютърен специалист

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №92
тел: 0885 161 891 тел: (032) 263-263 email: r.prodanov@dentaconbg.com
Теодора Бехар

Теодора Бехар

Реклама и Връзки с обществеността

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №92
тел: 0884 244 881 тел: (032) 263-263 email: t.behar@dentaconbg.com
инж. Иван Терзийски

инж. Иван Терзийски

Техник на дентални юнити и дентални лазери - гр.Пловдив и Пловдивска област

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №92
тел: 0885 161 892 тел: (032) 263-263 email: i.terziiski@dentaconbg.com
инж. Иван Ангелов

инж. Иван Ангелов

Техник на дентални юнити и дентални лазери - гр.Варна и Варненска област

гр. Варна, ул. „ Васил Кънчев“ 11
тел: 0885 161 893 тел: 0888 456 756 email: i.angelov@dentaconbg.com
Екип Дентакон