За нас

Фирма “ДЕНТАКОН” е основана през 1999 год. Още със създаването си, компанията си поставя за основна цел да предлага на лекарите по дентална медицина комплексно и висококочествено оборудване за стоматологични кабинети на достъпна цена.

Втърсене на най-добрите решения за своите клиенти „Дентакон“ става представител на “TEKMIL” – най-старата фирма за производство на стоматологични юнити в Турция и на Балканите. От 1943 година TEKMIL е сред лидерите на световния дентален пазар. Моделите TIPICO, UNICO, EPICA, CORRECTA, CORRECTA PLUS и DIVERSO са резултат от дългогодишните усилия на многоброен екип от професионалисти, както и на тясното сътрудничество с водещи световни производители в областта на стоматологичната техника. Юнитите се характеризират с изключителна ергономичност, функционалност и най-високо качество на материалите. Произведени са според всички европейски стандарти.

Вече 25 години, екипът от професионалисти на фирма „Дентакон“ неуморно се стреми към повишаване качеството на обслужването, като отговаря своевременно на все по-високите изисквания на лекарите по дентална медицина по отношение на обзавеждането на лечебните практики и успешно предлага на българския пазар последни модели висококачествена апаратура, материали, консумативи и инструменти.

Като всички модерни компании, „Дентакон“ също е изкушена от високотехнологичните постижения в областта на денталната медицина, които все по-успешно навлизат в съвременната дентална практика.

Ето защо, от 2009 г. фирмата предлага на българския пазар разнообразни модели и класове дентални лазери. Паралелно с продажбите се работи и по задълбочаване на познанията и практиките на стоматолозите в областта на лазерната дентална медицина. Редовно организираме и провеждаме научни форуми с участието на водещи специалисти от цял свят.

„Дентакон“ се нарежда сред водещите търговци на стоматологична техника в България, търговската й мрежа обхваща цялата страна. Стремим се към продължаване и развитие на дейността си, изграждайки трайни и надеждни търговски връзки с доставчици и клиенти. Стратегическата цел на компанията е да постигне преобладаващ дял на продажбите на иновативни апаратури, като по този начин да спомогне за устойчивото модернизиране и усъвършенстване на професионалното равнище на денталните практики в България.

Сертификати за качество

От месец август 2008 година фирма “ДЕНТАКОН” притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2000, а от 13.08.2018 г. се пресертифицира в ISO 9001:2015

Основна отговорност на ръководството е да осигури ефективното функциониране и прилагане на внедрената Система за управление на качеството /СУК/, отговаряща на изискванията на международния стандарт EN ISO 9001:2015. С прилагането на СУК ръководството на „ДЕНТАКОН” се стреми към:

 • Осигуряване приоритет на качеството в дейността на фирмата.
 • Разширяване гамата на предлаганите продукти и услуги с оглед пълното удовлетворяване на изискванията на клиентите.
 • Поддържане на непрекъснат контакт с клиентите и установяване на мнението им за предлаганите продукти и сервизното обслужване с оглед подобряването им.
 • Проучване и анализ на актуалните и прогнозни потребности на клиентите с цел предлагане на решения, удовлетворяващи в максимална степен очакванията им.
 • Създаване на възможно най-благоприятни условия за осъществяване на дейностите чрез поддържане и подобряване на материалната база и работната среда.
 • Осигуряване на ресурси и условия за непрекъснато повишаване на квалификацията на всички служители във фирмата.
 • Мотивиране на всеки отделен служител за максимална реализация на знанията и възможностите чрез създаване на условия за адекватното му професионално развитие.
 • Периодичен анализ и оценка на резултатите от усилията за подобряване на качеството при управление на процесите във фирмата.
 • Постигане на пълна ангажираност на служителите с обявените цели по качество . Осъществяване на системен контрол за изпълнението им и своевременно предприемане на адекватни коригиращи и превантивни действия.От първия ни ден на пазара, до този момент –  25 години по-късно, винаги сме се стремили да предлагаме на нашите клиенти:

 • високо качество на достъпни цени
 • отличен сервиз
 • компетентност и отговорност
 • иновативна техника и продукти

д-р Константин Думанов

УПРАВИТЕЛ