Антибактериален бонд CLEARFIL SE Protect/ 6 ml Primer + 5 ml Bond

280.00 лв.

Антибактериален бонд Clearfil SE Protect - Primer 6 m l + Bond 5 ml / Kuraray Noritake.

Универсален самоецващ бонд с включен MDP и MDPB мономер.

Антибактериален бонд Clearfil SE Protect - Primer 6 ml + Bond 5 ml / Kuraray Noritake.
Универсален самоецващ бонд с включен MDP и MDPB мономер.
MDP мономера осигурява силна адхезия. MDPB мономера осигурява бактериална защита към настоящия момент,
както и превенция за в бъдеще. Двустъпков, отделя флуор. Индикации - Директно възстановяване с фотополимерни композити и компомери.
Индиректни възстановявания Обработка на чувствителни повърхности. Интраорални възстановявания на фрактурирани коронки от порцелан, хибридна керамика.