Дезинфектант за едър инструментариум Prosept Fortis 1 л. - Hygiene 360 - Швейцария

32.00 лв.

PROSEPT® Fortis е мощен концентрат за дезинфекция и почистване на медицински инструменти чрез ръчна повторна обработка.

PROSEPT® Fortis е мощен концентрат за ръчна дезинфекция и почистване на медицински и стоматологични инструменти, изработени от неръждаема стомана, волфрамов карбид, диамантен песъчинки, титан, силициев карбид и силикон. Подходящ и за чувствителни към алкохол ротационни инструменти. PROSEPT® Fortis не съдържа алдехиди, феноли и хлор.

Пет солидни предимства, които ще ви убедят да използвате PROSEPT® Fortis.


Мощен почистващ препарат

Съдържа ефективни инхибитори на корозията

Без обезцветяване или фиксиране на кръвта

Подходящ за използване в ултразвукови почистващи устройства

Напълно вирусоциден


ЕФЕКТИВЕН СПЕКТЪР / ВРЕМЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯ


PROSEPT® Fortis е тестван за ефективен срещу широк спектър от микроби в съответствие с европейските норми.


Бактерициден 3% за 5 минути

Устойчиви на антибиотици бактерии 3% за 5 минути

Туберкулоциден 3% за 5 минути

Микобактерициден 3% за 5 минути

Дрождицидиден 3% за 5 минути

Устойчиви на антибиотици дрожди 3% за 5 минути

Вируси с обвивка3% за 5 минути

Вирус на вирусна диария по говедата (BVDV) 3% за 5 минути

Коронавирус 3% за 5 минути

Хепатит B вирус 3% за 5 минути

Хепатит С вирус 3% за 5 минути

Херпес симплекс вирус 3% за 5 минути

Човешки имунодефицитен вирус (HIV) 3% за 5 минути

Грипен вирус А3% за 5 минути

Ваксиния вирус 3% за 5 минути

Вируциден 3% за 15 минути

Аденовирус 3% за 5 минути

Норовирус 3% за 10 минути

Полиовирус 3% за 15 минути

EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*, EN 14348:2005#, EN 14563:2008*, EN 14348:2005#, EN 14563:2008*, EN 13624:2013*, EN 14562:2006 #, EN 14476:2013+A1:2015*, EN 14476:2013+A1:2015^^ Тестван при ниско органично натоварване / * Тестван при високо органично натоварване / # Тестван при ниско и високо органично натоварване


PROSEPT® Fortis е толкова лесен за използване, дезинфекцията и почистването на инструмента са бързи.


КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ PROSEPT® Fortis


За ваша защита носете лабораторна престилка, домакински ръкавици и предпазни очила. Пригответе работния разтвор съгласно таблицата за дозиране. Потопете инструментите напълно и спазвайте времето за контакт. След дезинфекция изплакнете инструментите обилно под течаща вода с качество най-малко за питейна вода за 10 секунди. Визуално проверете инструментите след дезинфекцията за замърсители. Ако е необходимо, отстранете замърсителите с четка и повторете процеса на дезинфекция. Сменяйте работния разтвор ежедневно или при видимо замърсен. Дезинфекциращият разтвор е подходящ и за използване в ултразвуково почистващо устройство. Придържайте се към препоръките за повторна обработка на производителя на инструмента. Списък на съвместими и несъвместими материали е достъпен на нашия уебсайт. Ако не сте сигурни относно състава на материала на медицинското изделие, свържете се с производителя преди употреба.


ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА


Изработен от високоефективни активни вещества, за да ви осигури най-добра ефективност.


Състав в 100 g: 9,1 g алкиламин, 3,6 g дидецилдиметиламониев хлорид, инхибитори на корозията, спомагателни вещества и вода

Агрегатно състояние: Бистра, леко вискозна течност

Цвят: Син

Мирис: Ароматна рН-стойност: 11,5 - 13,0 рН-стойност във воден разтвор:: 10,5 - 11,5