Фотополимеризиращ адхезивен композитен цимент - PANAVIA Veneer LC KIT

350.00 лв.

Възможни варианти

Циментовата паста е фотополимеризиращ материал на базата на композит, който осигурява устойчивост на цвета и има рентгеноконтрастност, равна на или по-голяма от 1 мм алуминий. Шприца - 2.6 гр.


  • Производител: Kuraray Noritake - Япония
  • Код на продукта: #4500-EU-1
  • Наградни точки: 350
  • Наличност: 1

Предлага се в ергономичната шприца на Kuraray и се изтласква навън чрез ангулиран нарайник за нанасяне (16G) в кавитет за инлей или върху онлей или тънка (ламинирана) фасета. Предлага се в 4 цвята: Универсален (A2), Прозрачен, Кафяв (A4) и Бял. Материалът се класифицира като тип 2 и клас 2 (група 1) съгласно ISO 4049.

С пробните пасти PANAVIA V5 Try-in Pastes може да се провери адаптиране на цвета

Циментиране на керамични и композитни инлеи, онлеи и тънки фасети (ламинати) с дебелина, по-малка от 2 мм.

Подходете внимателно, за да предотвратите нежелано излагане на пряка слънчева светлина или осветление в операционна. Paste съдържа изключително фотореактивен катализатор за фотополимеризацията. По време на циментирането регулирайте ъгъла и/или разстоянието на операционната светлина, за да намалите интензитета на попадащата в устната кухина светлина и следователно да предотвратите преждевременна полимеризация на пастата.


2. Излишен цимент може да бъде отстранен след кратко фотополимеризиране за 1 секунда. Фиксирайте възстановяването при отстраняването на излишния цимент, за да предотвратите непредвидено повдигане на възстановяването поради недостатъчно втвърден цимент.


3. При закрепване на накрайника за нанасяне (16G) го завъртете в посока на часовниковата стрелка и го фиксирайте стабилно; при това внимавайте да не изтече паста при мястото на съединение между накрайника за нанасяне (16G) и шприцата. В допълнение се уверете, че няма остатъчна паста в мястото на съединение към шприцата, което би предизвикало отделяне на накрайника за нанасяне (16G).


4. Преди да избършете остатъчната паста по накрайника за нанасяне (16G) или при съединението с шприцата с напоен със спирт марлен тампон, изстискайте тампона от излишния

спирт. Излишният спирт в марления тампон може да проникне в накрайника и да разреди пастата. Това може да доведе до влошаване на физичните свойства с оглед на очаквания резултат.


5. За изгонване на въздуха от канюлата на накрайника за нанасяне (16G) и за предотвратяване на включване на въздушни шупли в пастата, нагласете канюлата нагоре и натискайте буталото бавно (извън устата на пациента) докато пастата достигне канюлата.


6. След изтласкване на пастата шприцата трябва да бъде затворена плътно максимално бързо, за да се предотврати втвърдяване на пастата на околната светлина и проникване на чужди тела в шприцата.


[PANAVIA V5 Try-in Paste] - 2.4 гр.


1. Употребата на Try-in Paste трябва да се ограничи до проверка на съвпадането на цветовете с PANAVIA V5 Pasteили с PANAVIA Veneer LC Paste.


2. Try-in Paste не се втвърдява. Не я използвайте за циментиране на възстановявания.


3. От върха на шприцата с Try-in Paste може да изтече прозрачна течност. В такъв случай изстискайте и изхвърлете прозрачната течност, тъй като отделената


течност може да наруши съгласуването на цветовете.


4. Адаптирането на цвета с Try-in Paste трябва да се извърши при използване на Try-in Paste с приблизително същата дебелина като втвърдения цимент.


5. След употреба измийте щателно с вода Try-in Paste от възстановяването и зъбната повърхност, за да избегнете лоша адхезия.


[PANAVIA V5 Tooth Primer] - 2 мл.


1. Използвайте в рамките на 5 минути след дозиране.


2. Използвайте само с PANAVIA V5 Paste или с PANAVIA Veneer LC Paste.


3. Ако третираната повърхност е замърсена, я промийте с вода, подсушете я или я почистете със спирт или с KATANA Cleaner, и я третирайте отново с този праймер.


[CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS] - 2 мл.


1. Използвайте веднага след дозиране. Той съдържа летлив етанол. При изпаряване на разтворителя вискозитетът се увеличава и това евентуално затруднява нанасянето.


2. Извършете циментирането бързо след обработката на повърхността на възстановяването с този праймер.


3. Ако предварително третираната повърхност е замърсена със слюнка или кръв, промийте с вода, подсушете,почистете с K-ETCHANT Syringe или с KATANA Cleaner, и третирайте отново с този праймер.


[K-ETCHANT Syringe (фосфорна киселина)] - 3 мл.


1. Внимавайте да не замърсите третираната повърхност със слюнка или кръв. Ако третираната повърхност е замърсена, третирайте я отново.


2. Ако продуктът полепне по облеклото, го измийте с вода.


3. След всяка употреба отстранете накрайника-игла от шприцата и незабавно затворете плътно шприцата. 4. Когато се използва материала Tooth Primer, ецването на виталния дентин може да причини постоперативна чувствителност.


[Стоматологичен фотополимеризиращ апарат]


1. Използвайте го съгласно инструкциите за употреба на стоматологичния фотополимеризиращ апарат.


2. Не гледайте директно към източника на светлина. Препоръчваме употреба на защитни очила.


3. Светлина с нисък интензитет води до слаба адхезия. Проверете експлоатационния срок на лампата и фотополимеризиращия световод за замърсяване. Препоръчваме да проверявате редовно интензитета на полимеризиращата светлина с помощта на подходящо контролно устройство.


4. Излъчващият връх на стоматологичния фотополимеризиращ апарат трябва да се държи възможно най-близо и вертикално спрямо повърхността на смолата.


Ако трябва да се фотополимеризира голяма площ смола, препоръчваме да разделите площта на няколко зони и да фотополимеризирате всяка зона поотделно.


5. Преди да използвате продукта, проверете условията, необходими за олимеризиране на пастата, като направите справка с времената за фотополимеризация, посочени в тези инструкции за употреба.


3. Предпазни мерки при съхранение 


1. Продуктът трябва да се използва преди изтичане на срока на годност, посочен на опаковката.


2. Този продукт трябва да се съхранява при 2 – 8°C/ 36-46°F, когато не се използва, с изключение на PANAVIA V5 Try-in Paste и K-ETCHANT Syringe. PANAVIA V5 Try-in Paste и K- ETCHANT Syringe трябва да се съхраняват при 2 – 25°C/36 – 77°F.


3. Всички компоненти, съхранявани в хладилник, трябва да се внесат на стайна температура за 15 минути преди употреба, за да се възстановят нормалният им вискозитет и свойства на втвърдяване.


4. Продуктът не трябва да се излага на екстремна топлина, пряка слънчева светлина или пламък.


5. Продуктът трябва да се съхранява на подходящо място, достъпно само за стоматолози.