Фотополимеризиращ адхезивен композитен цимент - PANAVIA Veneer LC

120.00 лв.

Възможни варианти

Циментовата паста е фотополимеризиращ материал на базата на композит, който осигурява устойчивост на цвета и има рентгеноконтрастност, равна на или по-голяма от 1 мм алуминий. Шприца: 2.6 гр.

  • Производител: Kuraray Noritake - Япония
  • Код на продукта: #4505-EU-1
  • Наградни точки: 120
  • Наличност: 2

Предлага се в ергономичната шприца на Kuraray и се изтласква навън чрез ангулиран нарайник за нанасяне (16G) в кавитет за инлей или върху онлей или тънка (ламинирана) фасета. Предлага се в 4 цвята: Универсален (A2), Прозрачен, Кафяв (A4) и Бял. Материалът се класифицира като тип 2 и клас 2 (група 1) съгласно ISO 4049.

С пробните пасти PANAVIA V5 Try-in Pastes може да се провери адаптиране на цвета.

Циментиране на керамични и композитни инлеи, онлеи и тънки фасети (ламинати) с дебелина, по-малка от 2 мм.


Подходете внимателно, за да предотвратите нежелано излагане на пряка слънчева светлина или осветление в операционна. Paste съдържа изключително фотореактивен катализатор за фотополимеризацията. По време на циментирането регулирайте ъгъла и/или разстоянието на операционната светлина, за да намалите интензитета на попадащата в устната кухина светлина и следователно да предотвратите преждевременна полимеризация на пастата.


2. Излишен цимент може да бъде отстранен след кратко фотополимеризиране за 1 секунда. Фиксирайте възстановяването при отстраняването на излишния цимент, за да предотвратите непредвидено повдигане на възстановяването поради недостатъчно втвърден цимент.


3. При закрепване на накрайника за нанасяне (16G) го завъртете в посока на часовниковата стрелка и го фиксирайте стабилно; при това внимавайте да не изтече паста при мястото на съединение между накрайника за нанасяне (16G) и шприцата. В допълнение се уверете, че няма остатъчна паста в мястото на съединение към шприцата, което би предизвикало отделяне на накрайника за нанасяне (16G).


4. Преди да избършете остатъчната паста по накрайника за нанасяне (16G) или при съединението с шприцата с напоен със спирт марлен тампон, изстискайте тампона от излишния

спирт. Излишният спирт в марления тампон може да проникне в накрайника и да разреди пастата. Това може да доведе до влошаване на физичните свойства с оглед на очаквания резултат.


5. За изгонване на въздуха от канюлата на накрайника за нанасяне (16G) и за предотвратяване на включване на въздушни шупли в пастата, нагласете канюлата нагоре и натискайте буталото бавно (извън устата на пациента) докато пастата достигне канюлата.


6. След изтласкване на пастата шприцата трябва да бъде затворена плътно максимално бързо, за да се предотврати втвърдяване на пастата на околната светлина и проникване на чужди тела в шприцата.